fbpx Scroll to top

Sportieve voorwaarden Fitbubbel

Fitbubbel behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de sportieve voorwaarden of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de begeleiding eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

  1. Algemene Voorwaarden

1.1 Vanaf 01-06-2019 hanteren wij deze leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel jou als klant(deelnemer) en Fitbubbel (Shark Fit & Vitaal) als ondernemer te beschermen. Het schept duidelijkheid in bepaalde situaties voor beide partijen.

Het geeft openheid en duidelijkheid in hetgeen waar Fitbubbel voor staat. Als je hier vragen over hebt kun je terecht bij info@fitbubbel.nl

1.2 Een ieder die deelneemt aan een activiteit van Fitbubbel dient zich aan de onderstaande huisregels te houden en/of de huisregels van de plaats waar de activiteit plaatsvindt. 

  • Financieel; aanmelding, betaling en opzegging

2.1 De aanmelding als deelnemer van Fitbubbel vindt plaats na (aan)betaling van de cursus/dienst. 

2.2 (Aan)betalingen dienen direct voldaan te worden. Hierbij is geen restitutie van toepassing. Tenzij Fitbubbel niet de mogelijkheid heeft om te leveren zoals afgesproken.

2.3 Betaling in termijnen is mogelijk in overleg bij betalingen per eenheid vanaf €150,- . 

2.4 Betaling van de dienst gaat via de website van Fitbubbel via iDeal, Creditcard, Apple Pay of directe bankoverschrijving.

2.5. Annuleren van online afspraken 24 uur voor aanvang is kosteloos. Het is mogelijk in overleg de afspraak te verplaatsen. Let op! Restitutie van het bedrag is niet mogelijk wanneer er geen nieuwe afspraak wordt gemaakt. De verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer! Indien ingeplande optionele diensten (zoals Online Coaching) niet 24 uur voor aanvang van de sessie worden afgemeld, dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van de deelnemer.

2.6 Online Coaching is flexibel en geldt vanaf de 1e van de maand tot de laatste dag van de maand. Aanmelding kan maximaal 1 week van te voren met een betalingsplicht voor de 1e van de maand. Na het einde van de maand vervalt de betalingsplicht en kan er een nieuwe periode worden aangevraagd met dezelfde bovenstaande regelgeving.

2.7 Je dient de factuur voor de volgende periode wel te betalen voordat de volgende coachingsperiode (maand) begint. Fitbubbel behoudt het recht om de dienst stop te zetten indien de factuur niet is betaald voor de start van de nieuwe periode.

  • Risico & Aansprakelijkheid

3.1 De deelnemer verklaart dat hij/zij volledig voor eigen risico deelneemt aan de activiteiten van Fitbubbel. De deelnemer kan op geen enkele wijze Fitbubbel aansprakelijk stellen voor geleden schade/letsel en de daaruit voortvloeiende kosten.

3.2 Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3.3 Het gebruik maken van de fitnessschema’s aangeleverd door Fitbubbel, zijn geheel voor eigen risico van de deelnemer. Fitbubbel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

3.4 De deelnemer zal alle inhoud van onze mails, lessen en voorgeschreven fitness schema’s confidentieel houden.

3.5 Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Fitbubbel toe is geheel op risico van de deelnemer.

3.6 De deelnemer lijdt niet aan chronische ziektes en/of ziektes die in nauw verband staan met de voedingsgewoonten. Personen die hier wel aan lijden moeten zichzelf laten doorverwijzen naar een arts of gespecialiseerde diëtist.

3.7 Fitbubbel is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Fitbubbel schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Fitbubbel maakt slechts suggesties ter verbetering.

  • Persoonsgegevens

4.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitbubbel gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

4.2 Alles wat besproken wordt blijft tussen de behandelaar en deelnemer.

4.3 Veranderingen in de persoonlijke situatie van de deelnemer (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Fitbubbel.

4.4 Op verzoek van de deelnemer, zullen alle persoonlijke gegevens welke bekend zijn bij Fitbubbel worden verwijderd. Zulks, nadat de overeenkomst is beëindigd en er geen vorderingen meer openstaan.

  • Klachten en Informatie plicht

5.1 In geval van klachten met betrekking tot Fitbubbel dient de deelnemer zich te wenden tot het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@fitbubbel.nl.

5.2 Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Fitbubbel. Maximale inzet van de deelnemer is vereist voor het beste resultaat.

info@fitbubbel.nl

www.fitbubbel.nl

06-25114661